Ceres Corner

A. Enggaard A/S opførte et markant byggeri i midten af Aarhus i en teglsten som absolut ikke bør afsyres med saltsyreblandinger da risikoen for manganudtræk i fuger er høj. 

Tensid bliver kontaktet angående rådgivning og introducerer et sikkert alternativ til syreblandinger til afrensning af mursten. Safety Klean fjerner kalkslør, salpeterudtræk og cementrester på nyt murværk – ideelt hvor traditionelle syrer ikke længere er tilladte.

Efter endt afrensning anbefaler Tensid at man efterbehandler med imprægnering for at fastholde facadernes visuelle udtryk mange år frem.

Kontakt os på 70 20 55 65 eller info@tensid.dk og få mere information.